Roma, müthiş şehir. Şehirlerin şehri Roma.2007 ve 2009’da 2 defa gittim. Kesin tavsiye ederim. Ama yanına Floransa ve Venedik eklerseniz daha da güzel olur gibi.
Hadi Bakalım, Buyurun, umarım keyif alırsınız… 

Roma, İtalya

İtalya’nın başşehri. Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin idarî ve ruhanî merkezidir. Surlarla çevrili şehir merkezi, Roma’nın tarihi zenginliklerinin büyük bölümünü barındırmasına mukabil belediye alanının çok az bir kısmını kaplar ve Roma’nın bulunduğu on iki idarî biriminin en küçüğünü oluşturur. Roma’nın arkeolojik zenginliklerinin büyük bölümü, üzerinde eski şehrin kurulduğu Yedi tepede yer alır. Roma’nın kuruluşuna ait efsanelerden biri de şehrin Polatium Tepesinde bir çoban tarafından büyütülen Romus ve Romulus tarafından kurulduğu yolundadır.

Vatikan

İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. Yerleşik nüfus 930 civarındadır. Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan bu nüfus turistlerle 1.500'ü aşmaktadır. Çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir. Dünyanın nüfus ve yüzölçüm olarak en küçük ülkesidir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır. Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir. Papa, hem devlet başkanı, hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. Katolik kilisesinin genel başkanı, Vatikan devleti'nin de başkanı olur. Papa yasama, yürütme ve yargının da başkanıdır. Vatikan'ın 100 kişilik küçük bir ordusu vardır.

Pantheon Tapınağı (Tanrıların Tapınağı), Roma

Roma döneminin tanrılar tapınağı Pantheon, Ortaçağ'da kiliseye çevrilmiş, zamanla da kubbesiyle Roma'nın sembolü haline gelmiş. 2000 yıllık bu anıtsal yapı, Antik Roma'dan kalan en büyük tapınaklardan biri. Pantheon'u (Bütün Tanrıların Tapınağı) Roma'daki bütün kiliselerden farklı kılan kubbeli bir iç yapıya sahip olması. 7. yüzyılda ise bir Hristiyan Kilisesi olarak vaftiz edilmiş.

Tarkan Gedik